FAQ

Hur fungerar pumpen?

Dosi-Fuser® är ett engångssystem för kontinuerlig infusion som fungerar helt utan batterier eller elektricitet och är avsett för patienter inom öppenvården. Den består av en elastomerballong inuti en styv genomskinlig behållare samt en infusionsledning med Luer-lockanslutning.

 

Om det finns luftbubblor, vad gör man?
Pumparna har ett luftfilter som leder bort luft och eventuella partiklar . Man behöver inte göra något.


När vet man när infusionen klar?
Med Dosi-Fuser kan man se när infusionen är klar. På respektive pump finns det en tydlig markering som gör att det lätt och tydligt att följa infusionen.


Vilka mediciner kan användas med Dosi-Fuser?
Så gott som samltiga vattenlösliga mediciner kan administreras med Dosi-Fuser. Är du osäker vad som gäller just för dig, kontakta då din läkare.

Vad gör man om pumpen inte startar?
Kontrollera alltid om slangklämman inte sitter klämd på slangen samt att pumpen håller rumstemperatur. Om det har blivit ett veck på slangen kan Ni lätt med fingrarna jämna ut eventuella ojämnheter.

 

Vilka olika pumpar finns det?
Vi har ett mycket brett och tydligt sortiment. Vi delar in pumparna i snabba infusioner (30 minuter till 5 timmar) och långsamma infusioner (12 timmar upp till 7 dagar). Våra pumpar kan erhållas i följande volymer är 65 ml, 150ml och 250ml.

 

Hur märker man att läkemedlet infunderas som det skall?
Det är mycket enkelt med Dosi-Fuser. Man kan följa infusionen genom att se på markeringarna som finns på pumpen.  

Hur säker är det att pumpen levererar sitt innehåll?

Mycket säkert. DOSI-FUSER® är konstruerad för att tillföra 90% av den (nominella) volymen under den infusionstid som anges på etiketten. Precisionstidens noggrannhet är upp till 15%. Det är dock viktigt att man verkligen följer de instruktioner som gäller för temperatur.

 

Finns det någon Latex eller DEPH i materialet?

Nej det gör det inte. Det är helt latexfritt. Samt vi har heller inget DEPH i vårt material. DEPH fria pumpar är ett önskemål som många har idag.

 

Vilka mediciner kan användas med Dosi-Fuser?
Så gott som samltiga vattenlösliga mediciner kan administreras med Dosi-Fuser. Är du osäker vad som gäller just för dig, kontakta då din läkare.

Vad gör man om pumpen inte startar?
Kontrollera alltid om slangklämman inte sitter klämd på slangen samt att pumpen håller rumstemperatur. Om det har blivit ett veck på slangen kan Ni lätt med fingrarna jämna ut eventuella ojämnheter. Om det inte riktigt hjälper kan Ni spola lite varmt på slangen.

Hur märker man att läkemedlet infunderas som det skall?
Det är mycket enkelt med Dosi-Fuser. Man kan följa infusionen genom att se på markeringarna som finns på pumpen.  

Hur säker är det att pumpen levererar sitt innehåll?
Mycket säkert. DOSI-FUSER® är konstruerad för att tillföra 90% av den (nominella) volymen under den infusionstid som anges på etiketten. Precisionstidens noggrannhet är upp till 15%. Det är dock viktigt att man verkligen följer de instruktioner som gäller för temperatur. Om inte pumpen skulle fungera efter de åtgärder som går att genomföra, ta en ny pump och lämna tillbaka den felaktiga till apoteket.

 

Hur långt tid innan skall jag ta ut pumpen om jag har förvarat den kallt?

  •   65 ml – Minst 4 timmar innan
  • 150 ml – Minst 6 timmar innan
  • 250 ml – Minst 8 timmar innan

 

Kan man duscha eller bada under pågående infusion?

Svar nej. Det bör alltid undvikas. Är du osäker, kontakta den behandlandes vårdpersonal.