Sortimentet består av 35 olika modeller med olika totalvolym och flödeshastighet.

Dosi-Fuser sortimentet är uppdelad efter totalvolym och flödestid.

I tabellen under/i respektive pump storlek står artikelnummer. För att förenkla beställningar skall detta alltid anges vid kontakt med oss.

Ingår i läkemedelsförmånen