Gravitationsaggregat med flödesregulator för att förenkla doseringen av läkemedel på ett säkert sätt.

Efter inställning av dos håller Dosi-Flow flödeshastigheten med +/- 10% utan att behöva engagera en pump eller droppräknare.

Finns både med och utan Y-koppling, kopplingen är försedd med nålfri LUER-LOCK anslutning.

Dosi-Flow kan även beställas kartongvis om 50 st!

Dosi-Flow 30 standard - Artikelnr 259-0263-SY-SV
Dosi-Flow 30 standard med nålfri LUER-LOCK anslutning Artikelnr 259-0263-SV
Dosi-Flow 30 ljusskyddad - Artikelnr 259-0263-FP